Rozpis

Pořadatel

KOB Start Blansko - Klub orientačního běhu Start Blansko 

Datum závodu

5. 8 . - 7. 8. 2011

Centrum závodu

Jedovnice kemp Olšovec GPS: N49 19.916 E16 45.760

Přihlášky

Přihlašovací formulář

 • Můžete také využít postoupení startovného zde
 • Na prolog se lze přihlásit i v jiné sestavě než na hlavní závod.
 • Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 a více let. Osoby mladší 18 let mohou startovat s písemným svolením zákonného zástupce.
 • Odhlášení a změny jsou možné pouze do 15.7.2011 e-mailem na sbk@sbk-ob.com. Při neúčasti na závodu, se startovné nevrací.
 • Storno poplatek činní 100,-Kč. pouze do 15.7.2011
 • V případě zrušení závodu ze strany pořadatele, se vrací celé startovné.
 • Závod se jede jako součást Shocart ligy, pokud máte zájem absolvovat více závodů seriálu zaregistrujte se.

Startovné

Cena za dvojici                

2. etapy     

 2.etapy+prolog

1. Termín do 30. 4. 2011  

 500,- Kč

 650,- Kč

2. Termín do 30. 6. 2011

 600,- Kč

 750,- Kč

3. Termín do 31. 7. 201

 700,- Kč

 850,- Kč

 

 

 

 

 

 

Cena je při včasné platbě pouze 108,- Kč resp.125,- Kč za den a osobu (cena zahrnuje startovné, zázemí v centru akce, mytí kol, kvalitní mapu, úschovu kol pro ubytované, večerní program)
 

POZOR, POČET ZÁVODNÍKŮ OMEZEN, DOHLÁŠKY NA MÍSTĚ JEN VÝJIMEČNĚ, CENA ZA DVĚ ETAPY NA MÍSTĚ 990,- Kč

Sport Ident

Pro kontrolu průjezdu stanovištěm, bude použit elektronický systém Sport Ident (SI čip). Účastníci, kteří mají vlastní SI čip, uvedou jeho číslo v přihlášce. Ostatním bude zapůjčen při prezentaci (půjčovné 50 Kč, hodnota SI je 700,- a bude účtována při ztrátě). Nutno uvést v přihlášce. Pro závod je potřeba jeden čip na dvojici.

Ubytování

V chatkách v centru závodu. 4-lůžkové chatky 650,- za chatku/den, 2-lůžkové chatky 390,- za chatku/den. Ve vlastních stanech 90,- za stan/den, 50,- za osobu/den. V přihlášce je upřesněn způsob objednání ubytování. Omezená kapacita, nutno závazně objednat v přihlášce. Úschova kol bude fungovat pouze pro ubytované v místě.

Jelikož se akce koná v atraktivní lokalitě, ubytování doporučujeme, na místě žádné volné kapacity nebudou.

Stravování

Stravování je možné objednat ve formě polopenze za cenu 160,- Kč na den (večeře + snídaně druhý den). Přímo v centru je k dispozici kvalitní jídelna s možností volby vegetariánské stravy. Nutno uvést v přihlášce. V přihlášce je upřesněn způsob objednání. Pro vaše pohodlí doporučujeme. V celé rekreační oblasi jsou restaurace zvláště přetížené již samotnými rekreanty a hrozí problém, že půjdete po těžké etapě, namísto vášnivé debaty nad mapou a pivkem, spát s prázdným žaludkem:(

Parkování

Dle pokynů pořadatelů, v centru závodu. Od neubytovaných bude vybírán polatek 50,-/den.

Prezentace

Pátek 5. 8. 2011 18:00 - 20:00 v centru závodu
Sobota 6. 8. 2011 7:00 - 8:30 v centru závodu

Start

Pátek prolog 22:00 - hromadně. Čas dle soumraku, bude upřesněn v pokynech

Sobota 1.etapa, neděle 2.etapa 9:00 - intervalově.

Startovní čas vaší dvojice se dozvíte při prezentaci. Včas bude také vyvěšen v centru závodu. Účastníci prologu získávají výhodu pozdějšího startu.

Tratě

Stejné pro všechny kategorie

Prolog - limit 2 hodiny
1. etapa (sobota) - limit 6 hodin
2. etapa (neděle) - limit 4 hodiny

Mapa

Turistická mapa firmy SHOCart 1:50 000. Pro závod bude vydána speciální mapa s kontrolami a aktualizovanými cestami. Jednu mapu obdrží každá dvojice při prezentaci. Pokud budete mít zájem o dvě mapy do dvojice uveďte to do přihlášky. Cena další mapy je 100,- Kč. Pro prolog bude vydána speciální turistická mapa v upraveném měřítku 1:25 000.

Vypsané kategorie

MM - dvojice muži, součet stáří obou závodníků do 80 let

MM+ - dvojice muži, součet stáří obou závodníků nad 80 let

DD - dvojice dámy, součet stáří obou závodnic do 80 let

DD+ - dvojice dámy, součet stáří obou závodnic nad 80 let

MD - smíšené dvojice, součet stáří obou závodníků do 80 let

MD+ - smíšené dvojice, součet stáří obou závodníků nad 80 let 

HDR - smíšené dvojice s dětmi, stáří dětí pro tuto kategorii nesmí být v den závodu větší než 12 let, dále vozíky s dětmi, tažné tyče dětských kol apod.....

Vybavení pro závod

Horské kolo - volitelně trekkingové

Cyklistická přílba - povinně

Mapník - lze zapůjčit Profi MTBO za 50,-Kč na den, omezený počet, nutné uvést v přihlášce

Duše + základní nářadí pro opravu defektu, zvonek

Dostatek občerstvení na cestu, vzhledem k formátu závodu bude na trati pouze jedna občerstvovací stanice 

Informace

www.transkras.webnode.cz

GSM +420 602 714 715 Roman Daněk 

Popis terénu 

Hustá síť cest, kopcovitý, hluboká údolí, technicky náročné sjezdy, v terénu za deště velmi těžký podklad 

Ostatní

Cykloservis - k dispozici bude základní materiál, samoobslužně nářadí vč. stojanu pro základní opravy.

Školka - o vaše ratolesti bude po dobu závodu postaráno v centru, na věku nezáleží.

Občerstvení - základní v party stanu v centru závodu, v nejbližším okolí k dispozici restaurace a bufety

Úschovna kol - pouze pro ubytované

Vyhlášení výsledků - večer po etapě, v neděli těsně po dojezdu

Pravidla a podmínky

  1. Účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě a na území CHKO podmínky stanovené správou CHKO,  především zákazu pohybu mimo značené cyklotrasy v územích zvláštně chráněných NPR a PR(značeno šrafováním jako zakázaný prostor) Předpisu pro pohyb v CHKO bude věnována samostatná stránka webu. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo správy CHKO.
  2. Každá dvojice účastníků obdrží při prezentaci mapu s vyznačenými kontrolami
  3. Závodníci obdrží ihned po startu seznam kontrol s jejich bodovou hodnotou.
  4. Hlavní závod startuje intervalově, prolog hromadně. Konkrétní čas každé dvojice bude znám těsně před závodem na webu závodu a při prezentaci. V případě pozdního startu, přichází dvojice o své minuty.
  5. Průchod kontrolními body závodníci razí pomocí čipu Sport Ident. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech" a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za sebou.
  6. Závodní limit pátek 2 hodiny, sobota 6 hodin a neděle 4 hodiny je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.
  7. Cizí pomoc na trati je vyloučena.
  8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kola apod.. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým potvrzením  elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
  9. Jelikož nám bylo výjimečně povoleno pořádat v 2. nejstarší CHKO v ČR žádáme účastníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování obalů od energy gelů a odpadků obecně, neježdění mimo cesty a v případě jízdy po turisticky značené stezce o dání přednosti pěším turistům a jejich bezpečné míjení.
  10. Závodí se podle platných Pravidel MTBO, vyjma povinnosti použít horské kolo. Nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího.

    

   Mezi základní pravidla pohybu v CHKO patří:

   • V přírodě neodhazuj odpadky, udržuj pořádek tak, aby zde přítomnost lidí vůbec nebyla patrná.
   • Neznečišťuj vodu a nepoškozuj ani jiné části neživé přírody.
   • Nedělej v přírodě zbytečný hluk, nepoužívej tu přenosné rádio ani další podobné přístroje.
   • Nenič a nepoškozuj rostliny a houby. 
   • Neruš volně žijící živočichy a nenič jejich úkryty a hnízda.
   • Zvláště obezřetně se chovej k chráněným rostlinám a živočichům.
   • Dodržuj návštěvní řády v chráněných oblastech, jezdi po vyhrazených cestách.
   • Zákaz jakéhokoliv pohybu v zakázaném prostoru

Upozornění: Po trasách budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování pravidel

Funkcionáři závodu

Roman Daněk – ředitel závodu

Jan Urban – hlavní rozhodčí

 

Mediální partner

Partner závodu

 

 

Zajímavé odkazy

MTBO server o orientační cyklistice

MTBS server o cyklistice, kalendář závodů

SHOCART Liga seriál orientačních závodů dvojic na horských kolech podle turistické mapy